Náhľad
CAPTCHA
Notifikácia
Pridaním príbehu súhlasím s podmienkami používania.

Podmienky používania

Súhlas so spracovaním a uverejnením príbehu

Odoslaním príspevku dávam prevádzkovateľovi stránky www.celezle.sk právo uverejňovať tento príbeh v pôvodnej alebo pozmenenej podobe akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete.


Odoslaním príbehu berieš na vedomie, že:

  • Tvoje príspevky neobsahujú dôverné alebo proprietárne informácie
  • Prevádzkovateľ nie je pod žiadnym záväzkom dôvernosti, explicitným či implicitným, čo sa týka príspevkov
  • Prevádzkovateľ bude mať právo používať alebo uverejniť (alebo si vybrať nepoužívať alebo neuverejniť) takéto príspevky za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete
  • Prevádzkovateľ môže o niečom podobnom ako sú príspevky uvažovať alebo už mať vo vývoji